سازمان فضای مجازی سراج کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی را افتتاح می کند!

مطلب سازمان فضای مجازی سراج کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی را افتتاح می کند! برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

اولین کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی در کشور افتتاح می شود. این کلینیک توسط سازمان فضای مجازی سراج راه اندازی خواهد شد. به گزارش تکراتو، کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی در حوزه ترک اعتیاد اینترنتی و مرتفع کردن آسیب های فضای مجازی فعالیت می کند. احمدرضا متین فر رئیس مرکز سواد فضای مجازی سازمان سراج…

مطلب سازمان فضای مجازی سراج کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی را افتتاح می کند! برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

Powered by WPeMatico