شکست ایلان ماسک در رسیدن به مریخ ؛ مدیر عامل بوئینگ خودروی تسلا را برمی‌گرداند!

مطلب شکست ایلان ماسک در رسیدن به مریخ ؛ مدیر عامل بوئینگ خودروی تسلا را برمی‌گرداند! برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

مدیر عامل بوئینگ ادعا کرده که شکست ایلان ماسک در رسیدن به مریخ حتمی است. وی به شوخی گفته است که خودردوی تسلای رودستر را به زمین باز می گرداند. گفته ‌های مدیرعامل بوئینگ در مورد شکست ایلان ماسک باعث شده تا آتش رقابت بین این دو کمپانی دوباره زبانه بکشد. کمپانی بوئینگ مدتی است…

مطلب شکست ایلان ماسک در رسیدن به مریخ ؛ مدیر عامل بوئینگ خودروی تسلا را برمی‌گرداند! برای اولین بار در وب سایت تکراتو – اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. – تکراتو – اخبار روز تکنولوژی – – https://techrato.com/

Powered by WPeMatico