عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای انتخاب شد

رسانه کلیک – محمدحسن انتظاری دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای تعیین شد. به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۱ خود درخواست تعیین عضو صاحبنظر در کمیته ارزیابی کیفی، فنی و […]

نوشته عضو صاحب نظر در کمیته ارزیابی اپراتور ماهواره‌ ای انتخاب شد اولین بار در رسانه کلیک پدیدار شد.

Powered by WPeMatico